Lägger ut lite bilder från marknaden. På mina korgflätarelever och övriga roliga deltagare.